Plaça Pau Vila

Superfície: 2.500 m2
Dimensions: 100 x 25 m
Aparcament: Joan de Borbó (750 vehicles)

Mostra accessos