Autoritat Portuària de Barcelona

Motor molt important de l'economia catalana i d'Europa

Edifici Est del World Trade Center, planta baixa
Moll de Barcelona, s/n 
08039 Barcelona
T. +34 932 98 60 00
F. +34 932 98 60 01 
Envia correu
Visita el web

L’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) és l’organisme públic encarregat de la gestió del Port de Barcelona.

Depèn de l’organisme públic Ports de l'Estat i s’ocupa, entre d’altres, de prestar els serveis portuaris generals; de projectar, planificar, construir, conservar i explotar les obres i serveis del port i dels senyals marítims; i de fomentar activitats industrials i comercials relacionades amb el trànsit marítim o portuari.

Tota l’organització treballa dia a dia per liderar el desenvolupament del Port de Barcelona i garantir la fiabilitat dels serveis de tal manera que contribueixin a augmentar la competitivitat dels clients i a crear valor per a la societat.  

Basant-se en una gestió ètica i professional, orientada al client i compromesa amb la innovació i la societat, es planteja, en un futur, ser el port solució d’Europa a la Mediterrània.

Mostra accessos