Què és el Port Vell

Port Vell és el territori ciutadà del Port de Barcelona, una de les zones més dinàmiques, atractives i singulars de la ciutat. Mitjançant una gestió equilibrada dels espais públics, Port Vell s’ha posicionat com un referent internacional d’integració port-ciutat i ha assolit una convivència productiva i sostenible entre els usos urbans i ciutadans i els usos que comporten les activitats comercials, industrials i pesqueres presents a la zona. El port ciutadà és gestionat per la Gerència Urbanística Port Vell, constituïda pel Port de Barcelona l’any 1988. Les seves principals competències són:

  • Garantir la cohesió i la integració entre l’espai portuari i l’entorn ciutadà,
    amb criteris de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
  • L’explotació comercial dels espais públics del Port Vell i de la Nova Bocana.
  • El recolzament i la prestació de serveis a les entitats i empreses
    que desenvolupen la seva activitat al Port Vell.
  • Posar en valor el patrimoni cultural i arquitectònic de la zona.
  • Seguiment dels projectes urbanístics i d’infraestructures.
  • Mantenir la identitat marítima de Barcelona.

Port Vell, a través del seu Pla Estratègic, continua assumint nous reptes, atraient importants projectes d’inversió i acollint innovadores iniciatives, al mateix temps que amplia la seva àrea ciutadana urbanitzant noves zones de passeig i d’oci obertes al públic.

Shopping Cart