Condicions per sol·licitar un espai al Port Vell

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A ACTIVITATS TEMPORALS ALS ESPAIS PÚBLICS DEL PORT VELL

 • Definició de contracte i formes de pagament vinculades al contracte, a la reserva de l’espai formal o a l’autorització (definició de dates, ocupació i activitat)
 • Plànol a escala de l’activitat i de la seva situació
 • Projecte tècnic visat en català o castellà de tota l’activitat
 • Sempre que sigui de 10kw o superior: projecte elèctric visat en català o castellà de tota l’activitat
 • Certificació de muntatge correcte abans de l’obertura al públic, en català o castellà, de tota l’activitat
 • Timing exhaustiu del muntatge, activitat i desmuntatge de tota l’activitat
 • Requeriments i definició d’emissió de so/soroll
 • Serguretat i neteja, a càrrec de la cessionària
 • Assegurances
  • Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil a nom de la cessionària que cobreixi tot l’esdeveniment a realitzar
  • Confirmació del compliment de la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals a nom de la cessionària

Consulteu també la Sol·licitud d'esdeveniment a realitzar al Port de Barcelona que inclou necessitats en aigua i en terra