Rodatges i sessions fotogràfiques

Al Port Vell es roden pel·lícules i spots, i es realitzen moltes sessions fotogràfiques.