Activitats populars

Al Port Vell se celebren festes populars i tradicionals, s’organitzen actes lúdics i pedagògics, culturals, etc.