Sol·licitud de Filmacions /
Fotografía / Base Camp

  SOL·LICITUD DE RESERVA D'ESPAI

  Els espais del Port Vell estan a disposició de les empreses i institucions que hi vulguin organitzar tota mena d'activitats

  Espai sol·licitat*

  Condicions

  Data inici activitat*

  Data final activitat*

  Descripció de l'activitat*

  Nom de l'empresa*

  Client que representa

  Mail de contacte*

  Telèfon de contacte

  Nom de la persona responsable

  Adjunteu fitxer (PDF o Word) per a informació addicional

  Shopping Cart