Accessibilitat

El web del Port Vell s’ha dissenyat sobre la base del disseny inclusiu, amb la intenció de facilitar l’accés universal a les persones que el volen consultar, independentment de les limitacions físiques, sensorials o de context d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, etc).

Aquest web satisfà el nivell de conformitat AA de les recomanacions que fa el World Wide Web Consortium (W3C). Aquestes recomanacions es concreten en les Directrius per a l’accessibilitat del contingut web (WCAG 2.0).

Tanmateix, el web del Port Vell s’ha desenvolupat amb la tecnologia Responsive Web Design, que permet visitar-lo des de qualsevol dispositiu (web, tablet, smartphone, etc).